Sunday, 1 July 2012

BAHASA JIWA BANGSA

MEREALISIKAN PENDOKUMENTASIAN SENI PERSURATAN BAHASA BAJAU/SAMA


SEJAK GLOSARI Bajau/Sama- Bahasa Melayu diperkenalkan oleh Persatuan Seni Budaya Bajau Sabah (PSBA) pada 23 Febuari 2004, nampaknya kamus baru yang telah diterbitkan. Sama ada penyusunnya, Mohd Said Hinayat sedang melaksanakan proses menambah kemasukan sub-dielek pada glosari itu, rasanya jika ada usaha demikian, kita perlu terbitkan pada bentuk lazimnya sebuah kamus.

Memang tidak dinafikan untuk menyelenggaraan sebuah kamus bukan mudah, tetapi bukan bermakna tidak boleh dilaksanakan. Dengan adanya glosari sedia ada itu, kerja memasukkan istilah baru mungkin tidak begitu rumit walaupun memakan banyak waktu, tenaga dan perbelanjaan. Setakat ini, glosari yang diterbitkan oleh PSBB itu memuatkan 25,000 kata yang dimasukkan daripada 28 variasi dielak Bajau/Sama, termasuk dari Filipina dan Indonesia.
 
Sesungguhnya sejak PSBB Dan penyusun glosari Bahasa Bajau/Sama – Bahasa Melayu mencipta sejarah perkamusan tersendiri, kekhuatiran terhadap hilangnya tunjang budaya yang berteraskan ibunda Bajau/Sama di negeri ini memang sudah dirasakan pada waktu itu.
 
Malah, Mohd Said sendiri pada kata pengenalan glosari itu menyatakan kekhuatiran itu memang berasas kerana sudah ada tanda awal kehilangan tunjang budaya, sekaligus mengalihkan kepentingan terhadap perkara yang mungkin tenggelam seterusnya mengikis kesinambunagn seni dan budaya Bajau/Sama kepada umum.
 
Ternyata selepas menyuarakan kegelisahan beliau kira-kira 10 tahun lalu, kita mendapati adanya gejala kehilangan jati diri bangsa ini tertama di kalangan generasi muda yang semakin terdedah dengan pelbagai kemajuan dan kepesatan teknologi media penyiaran, lebih-lebih lagi kesan teknologi siber dan maya.
Tetapi bukan bahasa Bajau/Sama yang menghadapi masalah berkenaan, malahan semua bahasa etnik dan ibunda di kepulauan Borneo ini.
 
Kepupusan bahasa bukan suatu yang tidak dielakkan, dan contoh di negeri ini boleh dilihat berdasarkan kenyataan yang di hadapi oleh suku Kimarang. Bukti terbaru mengenai nama bangsa itu sudah tidak digunapakai oleh Jabatan Pendaftaran Negara (JPN), tetapi menggunakan nama bangsa ibu bapanya. Mutakhir, kebanyakan ibu bapa di kalangan suku kaum itu menggunakan nama bangsa sama ada Dusun atau Kadazan. Dan apabila mereka mahu menggunakan bangsa anak itu kepada Kimarang, ia ditolak oleh JPN atas alasan di atas.
 
Walaupun bangsa Bajau/Sama akan terus kekal untuk tempoh yang lama, tetapi kekhuatiran akan hilangnya penutur bangsa ini pasti berlaku jika tiada usaha dilakukan di peringkat akar umbi, selain sokongan di pihak pertubuhan seperti USBO untuk mengadakan seminar kesedaran membabitkan generasi muda, khususnya pelajar sekolah, ibu bapa dan institusi pihak berkuasa di desa seperti ketua kampung dan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK).

 Juga, kita perlu memastikan semua program kemayarakatan anjuran kerajaan seperti Desa Wawasan, Rukun Tetangga (RT) atau Rela perlu memasukan aspek kebahasaan ini apabila mereka mengadakan rancangan di kawasan maing-masing. Malah pada majlis perkahwinan. Ia perlu dilakukan umpamanya, juruacaranya bercakap bahasa Bajau/Sama dan jika ada tetamu luar boleh dialihbahasakan (Bahasa Melayu).
 
Pada masa yang sama, kita perlu menggalakkan penulis (susastera), guru sekolah rendah dan menengah, pensyarah serta sarjana institut pengajian tinggi awam dan swasta (IPTA/S) untuk mengambil bahagian menerbitkan buku cerita kanak-kanak atau dewasa (remaja/belia), termasuklah cerita rakyat, gurindam, syair dan pantun.
 
Buku itu kelak boleh dijual kepada penduduk berkenaan. Walapun mungkin terdapat pelbagai variasi dielek Bajau/Sama di negeri ini, mereka bolehlah memilih dielak yang agak dominan, umpamanya menggunakan bahasa Bajau/Sama Kota Belud (Putatan dan Tuaran) bagi kawasan Pantai Barat dan Bajau Semporna bagi kawasan Pantai Timur (mana yang berkenaan).
 
Untuk melaksanakan intergasi antara bahasa ibunda ini, buku terbitan berkenaan bolehlah diedar atau dijual tidak kira untuk pembaca Pantai Barat atau Pantai Timur.
 
Bagaimanapun, rencana ini tidak bermaksud cadangan itu sebagai menekan butang kecemasan, melainkan sebagai kemasukan rancangan jangka pendek atau panjang USBO, khususnya di pihak Jawatkuasa Penerangan atau Pendidikan. Memang langkah itu sudah dilaksanakan sejak dahulu, tetapi merangsang individu yang berupaya menulis dan menghasilkan buku, cerita atau kajian ilmiah di kalangan ahli USBO supaya menjadi pihak ‘swasta’ untuk membantu badan induknya. (perbadingannya, antara kerajaan-swasta).

Adalah diharapkan dengan adanya pembabitan aktif di kalangan pihak berkenaan, proses kesinambungan budaya itu akan terus berlansung, pada masa yang sama melambatkan proses kehilangan tunjang budaya yang dikhuatiri melanda generasi muda di kalangan suku kaum Bajau/Sama, terutama dalam aspek kebahasaan.

Oleh: Yatim Taubatal Andam

By: MaWaR PuTiH

No comments:

Post a Comment