Thursday, 5 July 2012

PUISI BAJAU PANTAI TIMUR

AMATTAK ULAN MA PULAU BUMBUM


AMATTAK ULAN MA PULAU BUMBUM 

Ania suli-suli vai pinaturul,
Mawaktu tallak bulan,
Ahap pinakali kalna vantugna ahimul,
Tonga bahangi bulan pintong-patongan,
Tallak cahayana bang kinalang makahandul-handul,
Amoa lanu kahinang tujju ni kahapan,
Karamaian anu suvai pinatuntul maka pinahatul.

Uaain na avantug ni lung kampung maka ni kalahatan,

Lenggo vantug jambatan pulau bumbum akan nihinang paawal,
Amanah suara kalamat pemimpin,
Nasib bangsa bajau magdukka akan ambalna pahagul.

Mawaktu paluang pahantang pagulung-gulung,

Aku anganjangka jambatan pulau bumbum sepaltina payung.

Pulau bumbum sinangbai-sangbai,

Usulan kamajuan aniana niagaran,
Lahat selaluna vai binusai,
Akan ania rakyu masa amahap palasahan,
Untung banut akan pagung sapalti angahakah amahati.

Binasa vai dahu,

Urusan na akan apindah,
Makassa ahap penanaman urusan amiha kalluman akan asayu,
Bumbum tanah pusaka bajau semporna agagah,
Ulan amattak agugul ma bahanu,
Magsukulkah ni Tuhan waktu min mataallau alasig paturul makaah.

 

Nukilan,
Bayu
Semporna,Sabah. By: MaWaR PuTiH

No comments:

Post a Comment