Thursday, 21 June 2012

PUISI BAJAU PANTAI TIMUR

 

 SALUNAI 

Tinilahakan anuntul ma rangat luguu, 
Masih taintomku, 
Labbatanna saumpamana angalambi lindu, 
Tiupanna suvai si niguru, 
Maka handul-handul riom atai bohey mata pasuu. 
Pangongkaan nionan salunai, 
Kaunu-kaunu masa kemungkinan alungai, 
Mindiom pangingatan ahansul ma tong atai, 
Ai sabab naa nasibnaa patukai-tukai, 
Iana kalna ambalna ania ataau aniup nionan salunai, 
Bang sadina min aku ambalna tapakai. 

Nukilan, 
Bayu ( Bajau Kubang )
Segamat, 
Johor.

By: MaWaR PuTiH

No comments:

Post a Comment